DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.artbyfranky.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.
Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te
hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Art by Franky streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze
informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Art by Franky niet in voor de
volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan
niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Art by Franky aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de
website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen
Art by Franky en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Art by Franky garandeert niet dat e-mails die aan de MarketingFundatie worden verzonden (tijdig) worden
ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of
wachtwoordbeveiliging per e-mail met de Art by Franky te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Art by Franky heeft geen invloed op websites van
derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Art by Franky aanvaardt dan ook
geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Art by Franky zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele
eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op
welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat de
Art by Franky daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.